Treść strony

Fundusz sołecki

Lubicz Górny – fundusz sołecki 2020 r. – 43 828,80 zł

  • Poprawa estetyki wsi – 32 000,00 zł,
  • Imprezy integracyjne – 11 828,80 zł.

« wstecz