Treść strony

Fundusz sołecki

Młyniec Pierwszy – fundusz sołecki 2021 r. – 41.555,79 zł

  • Poprawa estetyki wsi – 26.500,00 zł
  • Doposażenie placu zabaw – 8.000,00 zł
  • Doposażenie świetlicy – 2.500,00 zł
  • Imprezy integracyjne – 4.000,00 zł
  • Zajęcia świetlicowe – 555,79 zł

« wstecz