Treść strony

Fundusz sołecki

Młyniec Drugi – fundusz sołecki 2020 r. – 39 007,63 zł

  • Poprawa estetyki wsi – 12 000,00 zł,
  • Imprezy integracyjne – 12 000,00 zł,
  • Doposażenie świetlicy – 15 007,63 zł.

« wstecz