Treść strony

Fundusz sołecki

Młyniec Drugi – fundusz sołecki 2021 r. – 44.832,60 zł

  • Poprawa estetyki wsi – 20.832,60 zł
  • Imprezy integracyjne – 12.000,00 zł
  • Doposażenie świetlicy – 12.000,00 zł

« wstecz