Treść strony

Fundusz sołecki

Mierzynek – fundusz sołecki 2020 r. – 26 384,94 zł

  • Remont i doposażenie świetlic oraz terenu wokół – 20 984,94 zł,
  • Zakup namiotu sołeckiego – 4 500,00 zł,
  • Poprawa estetyki wsi – 900,00 zł.

« wstecz