Treść strony

Fundusz sołecki

Nowa Wieś – fundusz sołecki 2021 r. – 33.801,63 zł

  • Imprezy integracyjne – 13.000,00 zł
  • Doposażenie świetlicy – 16.810,63 zł
  • Promocja wsi – 4.000,00 zł

« wstecz