Treść strony

Fundusz sołecki

Nowa Wieś – fundusz sołecki 2020 r. – 28 795,52 zł

  • Imprezy integracyjne – 11 000,00 zł,
  • Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy – 17 795,52 zł.

« wstecz