Treść strony

Historia Nowej Wsi

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1328 roku - Rathgebyn. W tym samym roku Wielki Mistrz Werner von Orselen nadał wieś klasztorowi benedyktynek w Toruniu. Wieś była wolna od wszelkich ciężarów. W 1885 roku leżała w powiecie toruńskim. Obejmowała powierzchnią 913,69 mórg z 25 budynkami, na które składały się domy mieszkalne - 8 i 90 mieszkańców.
Według mapy topograficznej z 1908 r. we wsi funkcjonowała karczma i przeprawa przez rzekę Drwęcę, stanowiąca dogodne połączenie z Lubiczem (dzisiejszym Dolnym). W roku 1939 istniał również młyn wodny.

Obiekty o wartości historyczno- kulturowej.

  • zabudowa mieszkaniowa składająca się z domów murowanych z ok. 1900 - 1908 r

« wstecz