Treść strony

Fundusz sołecki

Rogówko – fundusz sołecki 2021 r. – 39.917,39 zł

  • Imprezy integracyjne – 10.000,00 zł
  • Doposażenie i remont świetlicy – 28.917,39 zł
  • Zakup sprzętu sportowego – 1.000,00 zł

« wstecz