Treść strony

Historia Rogówka

Historia wsi sięga roku 1414 - Cleyne Roge.
W 1428 roku stanowiła własność Zakonu. W latach 1437-1438 wieś należała do komturstwa toruńskiego, liczyła 34 łany chłopskie z czego 30 łanów osiadłych. 
W latach 1458-1520 była własnością królewską oddaną w zastaw mieszczanom toruńskim. Następnie Król Zygmunt I nadał wieś wraz z innymi miastu Toruniowi w zamian za zamek w Świeciu. 

Obiekty o wartości historyczno-kulturowej:
- budynek dawnej szkoły - murowany z około 1917 r.
- cmentarz ewangelicki nieczynny z XIX wieku, najstarsze nagrobki pochodzą z 1910 r.
- zabudowa mieszkaniowa składająca się z chaty drewnianej z około 1900 r. i domów murowanych - najstarszy z 1900 r.

« wstecz