Treść strony

Sołectwo Złotoria

27 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Barbara Kisielewska
tel. 602 436 816

Rada Sołecka:

Elżbieta Szczepaniec 
Marzenna Wojnar 
Marcin Cieślewicz 
Robert Chrobak
Bernard Kwiatkowski

Statut Sołectwa