Treść strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie

Grębocin
ul. Szkolna 4
87-122 Grębocin

tel. 56 645 90 13, 56 645 9112, 791 539 089, 791 539 053
e-mail sp-sekretariat@grebocin.com

dyrektor  Aleksandra Lisiecka

www.grebocin.com