Treść strony

Bezpłatne porady prawne przez telefon

Na czas obowiązywania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (do odwołania) porady nie będą udzielane osobiście. Możliwy jest natomiast kontakt telefoniczny na wskazane numery.

Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach wynikających z harmonogramu.

Szczegóły tutaj.

drukuj (Bezpłatne porady prawne przez telefon)

  • data: 2020-03-17

« wstecz