Treść strony

Oświadczenia wrzucamy do skrzynki na budynku

Oświadczenia dotyczące ulg w komunikacji, które przysługują mieszkańcom zameldowanym na terenie gminy Lubicz, prosimy wrzucać do skrzynki znajdującej się na budynku B Urząd Stanu Cywilnego, ul. Toruńska 24 Lubicz Dolny.

Sprawdzone, podpisane i opieczętowane oświadczenia zostaną niezwłocznie odesłane na adres zameldowania.

Prośba spowodowana jest ograniczeniem, z powodu zagrożenia koronawirusem, bezpośredniego dostępu interesantów do urzędu gminy, zarówno dla budynku głównego, jak i budynku B, a także innych gminnych instytucji do GOPS-u i ZUK-u. 

Pisaliśmy o tym tutaj.

drukuj (Oświadczenia wrzucamy do skrzynki na budynku)

« wstecz