Treść strony

Instalacja fotowoltaiczna. Możesz dostać jej dofinansowanie

Ogłaszamy nabór wniosków do projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”, którego celem jest pozyskanie dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Dofinansowanie można otrzymać w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu przewiduje wkład własny beneficjenta na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych oraz podatek VAT. Ostateczny koszt instalacji oraz wysokość wpłaty beneficjenta będą ustalone po wyłonieniu przez gminę, w drodze postępowania przetargowego, wykonawcy instalacji. 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych - właścicieli budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Lubicz, którzy są zainteresowani posiadaniem instalacji fotowoltaicznej. Energia elektryczna wytwarzana w montowanych instalacjach powinna być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym działalności związanej z prowadzeniem agroturystyki.

Wnioski przyjmujemy w terminie od 20 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. 

Szczegóły/informacje dostępne są w załączonym regulaminie oraz pod numerem telefonu +48 56 621 21 00 wew. 129. Załączamy także druki wymaganych dokumentów.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

drukuj (Instalacja fotowoltaiczna. Możesz dostać jej dofinansowanie)

  • data: 2020-04-20

« wstecz