Treść strony

Stawki podatków na 2021 rok

Jakie stawki podatków będą obowiązywać w przyszłym roku? Rada Gminy Lubicz podjęła w tej sprawie uchwały, biorąc pod uwagę m.in. inflację, która wyniosła 3,9 proc. 

W 2021 r. stawki podatków w naszej gminie będą większe o 2 proc. w stosunku do tegorocznych, poza podatkiem od nieruchomości zwiększonym o 3 proc. 

Wójt Marek Nicewicz wyjaśnia: - Zdecydowaliśmy się jedynie na minimalne zwiększenie stawek podatkowych, ale konieczne dla stabilności budżetu gminy. Jednak ze względu na trudną dla części rodzin sytuację w związku z pandemią, ta podwyżka jest niższa niż inflacja.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z 15 lipca 2020 roku ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 – co oznacza, że nastąpił wzrost cen o 3,9 proc.

Uchwały podatkowe uchwalone na sesji Rady Gminy Lubicz 29 października 2020 roku

drukuj (Stawki podatków na 2021 rok)

  • data: 2020-11-24

« wstecz