Treść strony

"Czyste Powietrze". Zaświadczenie wyda GOPS

Jeśli zamierzacie złożyć wniosek do programu „Czyste Powietrze”, to wymagane do niego zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskacie w lubickim GOPS.

Zaświadczenie wydawane jest osobom fizycznym, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), w tym w ramach Części 2. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Uwaga! Złożenie wniosku o dofinansowanie do tego programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. 

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu na swojej stronie internetowej www.gopslubicz.pl umieścił specjalną zakładkę "Czyste Powietrze" - http://www.gopslubicz.pl/czyste-powietrze, gdzie zainteresowani znajdą zarówno wzór wniosku, jak i wszystkie niezbędne informacje.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z pracownikami GOPS pod następującymi numerami telefonów: 500 280 473  i 500 280 657.

Wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej należy umieścić w skrzynce z napisem "GOPS" zawieszonej na budynku B Urzędu Gminy Lubicz znajdującym się w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 24 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

drukuj ("Czyste Powietrze". Zaświadczenie wyda GOPS)

  • data: 2020-11-27

« wstecz