Treść strony

Nowy projekt GOPS-u. Rekrutacja już ruszyła

Mamy propozycję spędzenia czasu, ale także zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych, dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych.

Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” z siedzibą w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej 4 – to nowy projekt warty blisko 400 tysięcy złotych. Na jego realizację, w imieniu gminy Lubicz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał dofinansowanie ze środków europejskich na poziomie 85 proc. wartości projektu.

Rekrutację do kolejnego przedsięwzięcia ośrodek pomocy już rozpoczął. Zajęcia w świetlicy przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym mają ruszyć w styczniu 2021 roku (jeżeli warunki epidemiczne nam pozwolą). Będzie to miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych,  w tym starszych oraz niepełnosprawnych. Realizacja projektu zaplanowana jest na dwa najbliższe lata, tj. do końca 2022 roku. Zakłada się że wezmą w nim udział minimum 24 osoby.

Dwa razy w tygodniu uczestnicy z terenu gminy zostaną dowiezieni na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez sześć godzin dziennie zorganizują im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji, a także rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego.

Na miejscu uczestnikom zapewnimy też obiad.

Informacje/zgłoszenie pod nr tel. 516 142 013.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług społecznych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

drukuj (Nowy projekt GOPS-u. Rekrutacja już ruszyła)

  • data: 2020-12-07
  • Logotypy

« wstecz