Treść strony

Porządki w kanalizacji i nie tylko

Urząd Gminy Lubicz przypomina i zachęca mieszkańców Złotorii do podłączeń do kanalizacji. Szczególnie tam, gdzie od kilkunastu miesięcy jest podłączona sieć.

Minął rok od wybudowania kanalizacji w części ulic Złotorii. To oznacza, że właściciele leżących przy nich domów mają obowiązek likwidacji szamba i przyłączenia się do kanalizacji publicznej (zgodnie z ustawą z 13.09.96 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wyjątek stanowią posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków. Urząd Gminy Lubicz przypominał o tym ostatnio np. w ulotkach, które trafiły do domów w Złotorii.

W przyszłym tygodniu w Złotorii pojawi się komisja z urzędu, która będzie sprawdzała w jaki sposób oprowadzane są ścieki z poszczególnych domostw.

Sieć oraz przyłącza do granicy działek zostały wybudowane ze środków publicznych – z budżetu gminy i dotacji unijnej, natomiast przyłączenie posesji od granicy działki do domu leży po stronie jego właściciela.

Przypominamy, że właściciel może wykonać to sam, zgodnie ze sztuką budowlaną, albo zlecić, np. lubickiemu Zakładowi Usług Komunalnych, który nadzoruje funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy. Bieżący odcinek przyłącza to ok. 100 zł za metr. W razie problemu z jednorazowym wyłożeniem tej kwoty zachęcamy do kontaktu z biurem tej gminnej spółki. Co istotne, ważne, aby wykonanie przyłączenia domu zgłosić do ZUK w momencie, gdy ułożona w wykopie rura jest widoczna, czyli przed zasypaniem. Inspektor ze spółki przyjedzie na odbiór w ciągu 2-4 dni (kontakt do ZUK: 56 678 53 14 w. 30, 609 599 935).

Przy okazji wizyty komisji z UG urzędnicy przyjrzą się także innym sprawom.

  • Zgodności deklaracji odpadów z liczbą mieszkańców danej posesji (sprawy można wyjaśniać pod nr tel. 56 621 21 28, Urząd Gminy Lubicz pok. nr 1).
  • Posiadaniu kompostowników - u tych osób, które je zgłosiły (nr tel. 56 621 21 28, pok. nr 1).
  • Poproszą też o przedłożenie umów i rachunków za wywóz szamba (56 621 21 28, pok. nr 1).
  • Sprawdzą również zgodność opodatkowania podatkiem od nieruchomości ze stanem faktycznym (56 621 21 09, pok. nr 27).
  • Sprawdzą także czy na domach lub bramkach w widocznym miejscu są umieszczone numery posesji i skrzynki pocztowe  – przypominamy, że akurat ten obowiązek spoczywa na ich właścicielach.

Członkowie gminnego zespołu posiadają identyfikatory i upoważnienia wójta. Uwaga – komisja nie pobiera żadnych opłat, będzie natomiast dysponować różnymi drukami dla mieszkańców.

drukuj (Porządki w kanalizacji i nie tylko)

  • data: 2021-01-05

« wstecz