Treść strony

Uwaga na zjazd w Lubiczu Dolnym za wiaduktem

Wjazd na ul. Kasztanową w Lubiczu Dolnym ze starej DK nr 10, czyli obecnie Toruńskiej, stwarza niebezpieczne sytuacje, dlatego od jutra nie będzie już możliwy.

Jesienią ubiegłego roku, na czas odbudowy nawierzchni ulic po kanalizacji, na byłej krajówce pojawiła się przerywana linia, po to, aby w czasie inwestycji ułatwić dojazd na tzw. osiedle leśne.

Na prośbę mieszkańców gmina sondowała jednak możliwość pozostawienia zjazdu na stałe. Okazuje się to niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Biuro projektowe, do którego zwróciliśmy się z zapytaniem odpowiedziało, że zjazd znajduje się jeszcze w terenie niezabudowanym (przed tablicą z nazwą miejscowości), gdzie dopuszczona prędkość wynosi 90 km na godzinę. Problemem jest również fakt, że w bliskiej odległości znajduje się także wiadukt, który ogranicza widoczność.

Projektant zwraca też uwagę na fakt, że na drodze klasy G (a tak nadal jest oznaczona ul. Toruńska) odstępy między skrzyżowaniami powinny być w określonych odstępach. Przy czym na drodze takiej klasy należy ograniczyć także liczbę i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas lub dodatkowej jezdni.

Zatem wyjazd z ul. Kasztanowej na ul. Toruńską powinien odbywać się przy ul Leśnej.

Natomiast dzisiaj na ul. Wiejskiej w Krobi na wniosek sołtysa i rady sołeckiej zamontowano podwójny próg zwalniający. Jutro na tej samej ulicy będzie montowany drugi próg. Zakup sfinansowano z funduszu sołeckiego Krobi.

drukuj (Uwaga na zjazd w Lubiczu Dolnym za wiaduktem)

  • data: 2021-01-11
  • Wjazd i wyjazd w tym miejscu, tuż za wiaduktem w Lubiczu...
  • Wjazd na Kasztanową w Lubiczu Dolnym powinien odbywać się...
  • Nowy próg zwalniający w Krobi

« wstecz