Treść strony

Decyzje podatkowe dostarczy "Lubiczanka"

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną decyzje podatkowe na 2021 rok będą doręczane mieszkańcom gminy Lubicz - wyłącznie przez pracowników Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”.

Pracownicy „Lubiczanki” podczas roznoszenia korespondencji będą ubrani w żółte kamizelki.

Przypominamy, że coroczne decyzje ustalające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym to przesyłki polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dlatego wymagany jest podpis adresata i data dokonanego doręczenia.

W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia decyzji podatkowej, zostanie ona złożona do odbioru w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” przy ul. Toruńskiej 36A w Lubiczu Dolnym.

Podajemy nr telefonów, pod którymi można uzyskać informację w sprawie nieodebranego pisma:

+ 48 602 465 922

+ 48 730 203 234

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” jest operatorem pocztowym na podstawie koncesji nr B-00517 z dnia 03.03.14 r. z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Urząd Gminy Lubicz informuje również, że w celu skrócenia czasu doręczenia Państwu corocznych decyzji podatkowych - w roku 2021 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wysyłane przez Referat Podatkowy Urzędu Gminy Lubicz, zamiast odręcznego podpisu będą zwierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis  art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej w brzmieniu:

„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”

Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane odręcznie dotychczas i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy (patrz: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2017r. sygn. : II FSK 1199/17).

drukuj (Decyzje podatkowe dostarczy "Lubiczanka")

  • data: 2021-01-20

« wstecz