Treść strony

Rada Gminy Lubicz przyjęła budżet na 2021 rok [FILM]

Wydatki gminy Lubicz w tym roku wyniosą ponad 115 mln zł. Czy to oznacza, że można je rozdzielić dowolnie? – Nie można, tak naprawdę do dyspozycji mamy niecałe 25,5 mln zł – mówi wójt Marek Nicewicz. Dlaczego?

21 stycznia Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę w sprawie tegorocznego budżetu gminy z dochodami 118 182 206 zł i wydatkami 115 224 447 zł. Nadwyżka w wysokości 2 957 759 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- Mimo, że wydatki wyglądają imponująco, to tak naprawdę kwota, którą możemy z nich samodzielnie rozdzielić wynosi dokładnie 25 496 450 zł – mówi wójt Marek Nicewicz. – Pozostałe ¾ budżetu, to pieniądze, które do nas trafiają głównie z dotacji i subwencji oraz na pokrycie zadań zleconych, czyli z przeznaczeniem na konkretne cele. Wpływają oficjalnie do budżetu, a za chwilę przekazujemy je dalej, np. na oświatę i pomoc społeczną.

Oświata jest największą pozycją wynoszącą 32,5 proc. budżetu. To przeszło 37 mln zł. Drugim tego typu wydatkiem jest pomoc społeczna zajmująca 29 proc. budżetu, a więc przeszło 33 mln zł.

Trzecim z kolei wydatkiem, ale dopiero pierwszym, o którym w pełni decyduje gmina są inwestycje. W tym roku Lubicz wyda na nie 13,5 proc. budżetu, czyli prawie 15,5 mln zł. Najważniejsze to: budowa kanalizacji w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym i Krobi, budowa dróg - np. ul. Toruńskiej w Grębocinie, budowa sali gimnastycznej dla szkoły w Lubiczu Dolnym oraz przebudowa remizy OSP w Złotorii.

Utrzymanie dróg i oświetlenia pochłania 7 proc. budżetu, a „pozostałe wydatki” to szeroki „worek”, w którym mamy m.in. dopłaty dla mieszkańców do wody i ścieków, rezerwa budżetowa na sytuacje kryzysowe, wszystkie koszty ochrony środowiska, wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady i sołectw, geodeci, operaty szacunkowe, plany zagospodarowania czy odszkodowania za przejęcia gruntów.

Inne zakresy zadań przedstawiamy na wykresie. Warto zaznaczyć, że stanowiący 0,6 proc., czyli 681 tys. zł fundusz sołecki, to tylko te pieniądze, które mieszkańcy rozdzielają sami podczas wrześniowego zebrania wiejskiego. Pozostałe wydatki w sołectwach znajdują się w innych kawałkach widocznego na grafice tortu.

- Tegoroczny budżet to budżet zrównoważony – mówi wójt Marek Nicewicz. – Nie planujemy w tym roku deficytu. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja w związku z pandemią jest trudna, a budżet gminy w dużej części składa się z pieniędzy, które otrzymujemy z budżetu państwa. Dlatego tak naprawdę nie mamy żadnej pewności, że nasze prognozy staną się faktem. Także na naszym terenie mogą zdarzyć się różne sytuacje związane z organizacją i logistyką zaplanowanych zadań. Chciałbym jednak podkreślić, że zrobimy wszystko, aby działać jak najsprawniej i realizować nasze pomysły. Zresztą każdy, kto obserwuje pracę gminy, choćby śledząc naszą stronę internetową czy „Gońca gminnego”, to doskonale wie, że mimo pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego, działaliśmy cały czas, budując, remontując, modernizując czy przygotowując dokumentację przyszłych inwestycji.

>>> Szczegółowo rozpisane tegoroczne dochody i wydatki znajdziecie w uchwale budżetowej z 21.01.21 r.

>>> BUDŻET GMINY NA 2021 ROK [FILM NA YOUTUBE]

drukuj (Rada Gminy Lubicz przyjęła budżet na 2021 rok [FILM])

 • data: 2021-01-22
 • Dochody 118 182 206 zł; Wydatki 115 224 447 zł; Nadwyżka 2...
  Dochody 118 182 206 zł;
  Wydatki 115 224 447 zł;
  Nadwyżka 2 957 759 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • Wydatki: 115.224.447 zł 1. Oświata 32,5 proc. 2. Pomoc...
  Wydatki: 115.224.447 zł
  1. Oświata 32,5 proc.
  2. Pomoc społeczna 29 proc.
  3. Inwestycje 13,5 proc.
  4. Utrzymanie dróg, oświetlenie 7 proc.
  5. Administracja 5 proc.
  6. Gospodarka odpadami 3,2 proc.
  6. Transport publiczny 2,5 proc.
  7. Kultura, sport, turystyka, rekreacja, promocja, zabytki 1,4 proc.
  7. Fundusz sołecki 0,6 proc.
  8. Pozostałe wydatki 5,3 proc.

« wstecz