Treść strony

Trudne warunki pogodowe. Uważajmy na drogach i chodnikach

Trwa tegoroczna akcja zima, więc cały sprzęt jakim dysponuje Zakład Usług Komunalnych codziennie rusza na drogi, a mamy ich do utrzymania ok. 200 km.

Na terenie gminy pracują dwie równiarki, które nadają się również do odśnieżania, cztery ciągniki, dwie ciężarówki z pługami i dwie koparki. Drogi nie są posypywane solą, lecz mieszanką chlorku sodu z piaskiem, do czego wykorzystuje się m.in. maszynę „piast".

- Trzeba jednak pamiętać, że ile byśmy nie mieli sprzętu, to i tak, gdy sypie śnieg wszystkiego od razu nie odśnieżymy – mówi Alicja Konieczka z ZUK. - Obowiązuje zasada, że najpierw sprzęt wyjeżdża na drogi pierwszej i drugiej kolejności odśnieżania, a na pozostałe przychodzi czas w następnej, często dopiero kiedy opady ustają. Zdajemy sobie sprawę, że każdy, jadąc rano do pracy chciałby mieć dobre warunki, ale sytuacja pogodowa nie jest łatwa. Prosimy o zrozumienie i ostrożność.

Pamiętajmy też, że za odśnieżanie chodnika bezpośrednio przylegającego do posesji odpowiada jej właściciel. Śnieg usunięty z chodnika należy pryzmować na chodniku bezpośrednio przy krawędzi jezdni wzdłuż krawężników, w taki sposób, aby odśnieżanie chodnika nie stwarzało zagrożenia w ruchu drogowym i pieszych. Przypominamy też o konieczności usuwaniu sopli i nawisów śniegu z dachów budynków. Obowiązki te wynikają przede wszystkim  z zapisów  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Prosimy również o niepozostawianie zaparkowanych pojazdów na osiedlowych drogach w strefie zamieszkania poza miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów, które utrudniają odśnieżanie dróg - mówi Dorota Kamińska, kierownik Referatu Gospodarki odpadami.  - W przypadku obfitych opadów śniegu będziemy również zwracać się do państwa  o ewentualne przestawienie zaparkowanych pojazdów na drogach gminnych lub parkingach celem ich prawidłowego odśnieżenia.

drukuj (Trudne warunki pogodowe. Uważajmy na drogach i chodnikach)

  • data: 2021-02-10

« wstecz