Treść strony

Dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek

Jeszcze w tym roku powinniśmy bezpiecznie przejechać się nową ścieżką rowerową, która będzie się rozpoczynała przy "Biedronce" w Lubiczu Dolnym, a kończyła w pobliżu przystanku autobusowego w Rogówku.

Wzdłuż drogi powiatowej 2010C powstaje ścieżka dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, z elementami kostki. Inwestycję realizuje powiat toruński, który jest liderem zadania, w partnerstwie z gminą Lubicz, przy współudziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele instytucji zaangażowanych w budowę omawiali w terenie szczegóły inwestycji.

Ścieżka dla rowerów o długości około 4,3 km zostanie zlokalizowana na całym odcinku po lewej stronie pasa drogowego - od Biedronki w Lubiczu Dolnym do przystanku autobusowego w Rogówku. Będzie to droga rowerowa jednopasowa dwukierunkowa o szerokości od 2 m do 2,5 m. W części zaprojektowano również towarzyszący ścieżce chodnik, a także wykonanie wyniesionych zjazdów do posesji. Udało się uratować, kolidujący z inwestycją, dąb rosnący przy sklepie "Biedronka". Ostatecznie w tym miejscu ścieżka zostanie zwężona tak, by omijała drzewo.

Zakończenie budowy ścieżki planowane jest do połowy listopada.

drukuj (Dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek)

  • data: 2021-03-08
  • Logotypy
  • Pierwsze spotkanie rady budowy ścieżki Lubicz Dolny -...
  • Pierwsze spotkanie rady budowy ścieżki Lubicz Dolny -...
  • Pierwsze spotkanie rady budowy ścieżki Lubicz Dolny -...

« wstecz