Treść strony

Można wygrać nagrody indywidualne lub pieniądze na projekty

Wojewoda zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego, a zarządca Autostrady A1 proponuje sfinansowanie projektu wspierającego społeczności lokalne.

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15) na konkurs wojewody można przesyłać do 5 maja. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.  

Zwieńczenie konkursu to przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach wojewody kujawsko-pomorskiego, m.in. w albumie.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: tutaj.

Z kolei w ramach konkursu „AmberOne Blisko Nas” zostaną nagrodzone projekty realizowane przez organizacje lokalne mające swoja siedzibę na terenie gmin, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1, tj. na 152 km odcinku Autostrady A1 od Rusocina do Nowej Wsi w gminie Lubicz.

Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych wspólnie przez lokalną społeczność i jeśli to możliwe pracowników GTC, a przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.

Dodatkowe punkty uzyskają projekty zawierające działania związane z bezpieczeństwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych infrastrukturalnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów).

Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz inne organizacje społeczne.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia. Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 czerwca do 31 października 2021r.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne przeznaczone na sfinansowanie nagrodzonych nimi projektów: 5 nagród po 5.000 złotych każda.

Więcej szczegółów: tutaj.

 

drukuj (Można wygrać nagrody indywidualne lub pieniądze na projekty)

  • data: 2021-03-19

« wstecz