Treść strony

Bioodpady, gabaryty i aplikacja "Kiedy śmieci?"

Od kwietnia zmienia się system wywozu bioodpadów. W tym miesiącu organizujemy także odbiór gabarytów. Do tego dochodzi wywóz śmieci zmieszanych i segregowanych. Jak to wszystko zapamiętać? O zbliżających się terminach może przypomnieć aplikacja na telefon.

Od 3 kwietnia bioodpady z miejscowości zwartych, czyli z Lubicza Dolnego, Lubicza Górnego, Krobi, Złotorii, Nowej Wsi i Grębocina będą wywożone co sobotę. Natomiast z pozostałych miejscowości odbiór nastąpi co drugą sobotę, począwszy od 10 kwietnia.

W kwietniu mamy także odbiór odpadów gabarytowych, zgodnie z harmonogramem wysłanym do mieszkańców i zamieszczonym również tutaj. Chęć wywozu należy zgłosić najpóźniej pięć dni przed planowanym terminem pod nr tel. 56 621 21 28 lub e-mailem go@lubicz.pl. Dotyczy to m.in. starych mebli, kanap czy krzeseł. Do gabarytów nie należy sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady budowlane i opony.

Przypominamy, że dla osób preferujących nowoczesne rozwiązania, w styczniu 2021 roku uruchomiliśmy dostęp do aplikacji na telefon: Kiedy śmieci?, która informuje o zbliżającym się terminie wywozu odpadów. Ściągniecie ją za pośrednictwem Google Play czy App Store. Tutaj przeczytacie o niej więcej.

Przypominamy również, że od wielu lat w Lubiczu Górnym funkcjonuje bezpłatny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wjazd od ul. Promowej w Nowej Wsi). W okresie od 1 marca do 31 października PSZOK jest otwarty we wtorki i czwartki w godz. 10.00–18.00, a w soboty 9.00–14.00, nr tel. 797 999 886 (czynny w godzinach pracy).

drukuj (Bioodpady, gabaryty i aplikacja "Kiedy śmieci?")

  • data: 2021-03-30

« wstecz