Treść strony

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości.  

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przewiduje nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 17 września 2020 r. 

Budowę systemu powierzono Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza w Polsce - likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog z pieców węglowych. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, ale również miejscem, gdzie dostępne znajdą się informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. CEEB będzie stanowić także narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji w deklaracji trzeba będzie zawrzeć poszczególne informacje:

  • imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
  • adres numer (opcjonalnie)
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania spalin oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

W jaki sposób będzie można złożyć deklaracje? 

  • W formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Umożliwia on oszczędność czasu i pieniędzy,  a deklarację składamy bez wychodzenia z domu;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument wysyłamy listem lub składamy osobiście w urzędzie gminy.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, a w przypadku nowo powstałych obiektów 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Stosowne wzory deklaracji zamieścimy na naszej stronie internetowej z chwilą ich opublikowania przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

drukuj (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

  • data: 2021-05-19

« wstecz