Treść strony

Kończymy kanalizację w Krobi i Lubiczu Dolnym

W wakacje gmina Lubicz planuje zakończyć ważną inwestycję infrastrukturalną - budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie tzw. aglomeracji Lubicz.

To nie oznacza jednak końca prac związanych z kanalizacją gminy. Kończy się natomiast duży projekt rozpoczęły w 2019 roku, realizowany w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym i Krobi.

Stan prac na dziś? Zakończono budowę magistrali kanalizacyjnej wraz z przepompownią na ul. Długiej w Krobi, do której wpięte zostaną ulice: Cytrynowa, Krótka, Poprzeczna, Jaśminowa, Olszynowa, Oliwkowa, Leszczynowa, Osiedlowa i Malinowa. Budowa kanalizacji w ciągu wymienionych ulic jest ostatnim już etapem do wykonania w tym roku w Krobi. Rozpoczęły się już także ostatnie prace w Lubiczu Dolnym na ulicach Kolejowej i Ogrodowej w Lubiczu Dolnym.

Dzięki inwestycji gminna sieć kanalizacyjna zyska ponad 14 km, a wodociągowa przeszło pół kilometra.

Inwestycja powoduje czasowe utrudnienia w ruchu. Prosimy jeszcze o kilka tygodni cierpliwości. Prace mają skończyć się w wakacje.

Po wybudowaniu całego zakresu pozostanie jeszcze kwestia rozliczenia dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj (Kończymy kanalizację w Krobi i Lubiczu Dolnym)

  • data: 2021-06-21
  • Logotypy

« wstecz