Treść strony

Świetlica w Młyńcu Drugim oddana mieszkańcom

Symboliczny klucz do nowo wybudowanej świetlicy w Młyńcu Drugim i tablica z nazwą zostały przekazane Kazimierzowi Smolińskiemu, sołtysowi Młyńca Drugiego w czasie uroczystego otwarcia obiektu.

3 lipca w wydarzeniu przekazania świetlicy w użytkowanie społeczności sołectwa Młyniec Drugi wzięło udział wielu znamienitych gości. 

Nowo wybudowana świetlica w Młyńcu Drugim była od wielu lat wyczekiwana przez mieszkańców. Powstała w ubiegłym roku u zbiegu ul. Dolina Drwęcy i drogi z Mierzynka na wcześniej niezagospodarowanym terenie. Obiekt posiada system fotowoltaicznego zabezpieczenia w energię, jest wyposażony w sprzęt audio-wizualny i zaplecze sanitarne. Dzięki temu może służyć wszelkim niekomercyjnym wydarzeniom, warsztatom, zajęciom, zebraniom, spotkaniom, próbom itp.  

Świetlica kosztowała 950 tys. zł, z czego pół miliona to dotacja ze środków unijnych – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego właśnie, zgodnie z przepisami, świetlicy przez 5 lat nie można wykorzystywać w celach komercyjnych.

Przy tej okazji ogromne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania obiektu i zagospodarowania terenu wokół.

drukuj (Świetlica w Młyńcu Drugim oddana mieszkańcom)

  • data: 2021-07-13
  • Uroczystość otwarcia świetlicy w Młyńcu Drugim
  • Uroczystość otwarcia świetlicy w Młyńcu Drugim
  • Uroczystość otwarcia świetlicy w Młyńcu Drugim

« wstecz