Treść strony

To tutaj zawróci autobus MZK

Przy ul. Polnej w Lubiczu Górnym do końca tego roku ma powstać pętla autobusowa. Wykonawca przejął już plac budowy. Dodatkowo zostanie przebudowana ulica Piaskowa.

Pętla autobusowa, usprawniająca ruch w Lubiczu Górnym, będzie miała długość ok. 80 m. Wzdłuż jej części zostanie ułożony chodnik.

O planach budowy pętli po raz pierwszy informowaliśmy jesienią ub.r., kiedy gmina wprowadziła jednostronne parkowanie na ul. Lipnowskiej. Było to spowodowane brakiem bezpiecznego przejazdu dla autobusów MZK, które często przeciskały się wśród zaparkowanych samochodów, powodując stłuczki.

Poza budową pętli zostanie również przebudowana ul. Piaskowa, od ul. Zdrojowej do ul. Polnej. Od strony ul. Polnej na długości ok. 70 m powstanie odcinek jezdni z jednostronnym chodnikiem, a w dalszej części, do ul. Zdrojowej, pieszo-jezdnia. Na połączeniu pieszo-jezdni i jezdni jest planowany próg zwalniający.

Przetarg na inwestycję wygrała firma Transbruk Barczyńscy. Prace rozpoczną się na przełomie sierpnia i września.

Zadanie zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych).

drukuj (To tutaj zawróci autobus MZK)

  • data: 2021-07-13

« wstecz