Treść strony

Komunikat GOPS w sprawie świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu informuje, że w wyniku awarii systemu obsługującego świadczenia rodzinne, spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych nie nastąpi w przewidywanym i ustalonym terminie, tj. do dnia 20 lipca.

Przyznane świadczenia zostaną wypłacone niezwłocznie po usunięciu awarii, nie później niż do 31 lipca.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

drukuj (Komunikat GOPS w sprawie świadczeń)

  • data: 2021-07-19

« wstecz