Treść strony

Z Brzeźna do Turzna będzie bezpieczniej

Droga wojewódzka nr 646 przebiegająca przez Brzeźno w końcu będzie przebudowa. Dla bezpieczeństwa mieszkańców powstanie również ciąg pieszo-rowerowy do Turzna. W tej sprawie porozumiały się trzy samorządy.

Mieszkańcy Brzeźna od dawna wnioskowali o modernizację drogi wojewódzkiej i budowę chodnika. Choć wcześniej pojawiały się sygnały dotyczące realizacji inwestycji, to teraz wreszcie mamy konkrety. 

20 lipca Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę „w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 646". To efekt rozmów i ustaleń pomiędzy wójtami Lubicza i Łysomic z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest właścicielem drogi.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumienia określającego wkład każdego z samorządów w I etapie (projektowania) zadania z Brzeźna do Turzna, czyli inwestycji zlokalizowanej na terenie dwóch gmin: Lubicza (ok. 2 tys. mb) i Łysomic (ok. 700 mb).

- Ta inwestycja, usprawniająca warunki jazdy na terenach gminnych, przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort życia mieszkańców – mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz.

Gmina Lubicz ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, finansując 74 proc. kosztów, czyli szacunkowo ok. 150 tys. zł. Resztę pokryją Łysomice. Dokumenty powinny być gotowe wiosną przyszłego roku. Wówczas inwestor, czyli województwo, w oparciu o dokumentację, wystąpi o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Szacunkowe koszty wykonania samej inwestycji poznamy po otrzymaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim – mówi Dorota Pruszyńska, p.o. kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

Modernizacja drogi rozpocznie się prawdopodobnie w przyszłym roku, a odpowiedzialnym za realizację będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich.

drukuj (Z Brzeźna do Turzna będzie bezpieczniej)

  • data: 2021-07-22

« wstecz