Treść strony

Kolejne miejsce dla mieszkańców. W Gronowie

Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Gronowie będzie wykorzystany na potrzeby społeczności tego sołectwa – tak zapowiadały władze gminy. I właśnie zaczynają realizację tej obietnicy.

To był ostatni sezon funkcjonowania tej szkoły. Powód? Lawinowy odpływ uczniów ze szkoły w Gronowie do innych szkół - o czym szerzej pisaliśmy tutaj. W tym roku do gronowskiej szkoły z możliwych 96 dzieci uczęszczało zaledwie 27, czyli 28 proc., co oznacza, że zdecydowana większość mieszkańców z obwodu szkoły (72 proc.) już w poprzednich latach podjęła decyzję o przeniesieniu dzieci do innych placówek. Aż 39 dzieci z Gronowa uczyło się w Turznie (w gm. Łysomice), 5 w Młyńcu Pierwszym, a 25 dojeżdżało do Grębocina.

Władze gminy Lubicz obiecały, że budynek po zlikwidowanej szkole będzie przeznaczony na potrzeby społeczności lokalnej. W pierwszej kolejności obiekt zostanie poddany termomodernizacji. Dziś odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy zlecenia, czyli Zakładowi Usług Komunalnych w Lubiczu. Wykonawca roboty poprowadzi w taki sposób, aby nie utrudniać działalności przedszkola. W wyremontowanej ponad rok temu części budynku szkoły mieści się bowiem 10-godzinne przedszkole (oddziały Szkoły Podstawowej w Grębocinie), a jego kolorowe sale właśnie wzbogaciły się o monitory interaktywne. Dzieci po wakacyjnej przerwie wracają tu od poniedziałku.

Część obiektu byłej szkoły jeszcze w tym roku gmina zaadoptuje na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”. Pieniądze na jego prowadzenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021. Poza tym do budynku szkoły, z piwnicy prywatnego domu, zostanie przeniesiona filia biblioteki gminnej, z możliwością organizowania spotkań środowiskowych. Obiekt poszkolny stanie się także miejscem spotkań stowarzyszeń, pełniąc również funkcję świetlicy, której Gronowo dotąd nie miało.

drukuj (Kolejne miejsce dla mieszkańców. W Gronowie)

  • data: 2021-07-27
  • Przekazanie placu budowy pod termomodernizację budynku
  • Przekazanie placu budowy pod termomodernizację budynku
  • Przekazanie placu budowy pod termomodernizację budynku

« wstecz