Treść strony

Zakładamy 78 instalacji fotowoltaicznych

- Dołożymy wszelkich starań, aby do końca roku wykonać i uruchomić te instalacje – mówi wójt Marek Nicewicz. Umowa z wykonawcą jest już podpisana.

Nabór wniosków do projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz" odbył się na przełomie kwietnia i maja zeszłego roku. Zadanie dofinansowane jest w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020.

Wymogi formalne spełniły 102 wnioski, ale z uwagi na ograniczoną pulę pieniędzy w publicznym losowaniu wyłoniono 78 uczestników. Z powodu rezygnacji części uczestników do projektu ostatecznie dostała się także część osób z listy rezerwowej.

Mówi Dorota Pruszyńska, p.o. kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Lubicz: Umowa o dofinansowanie zadania została zawarta z Urzędem Marszałkowskim 31 marca 2021 r. Po jej podpisaniu od razu przystąpiliśmy do przygotowania i ogłoszenia przetargu. Jednakże z uwagi na wymogi projektów unijnych sam przetarg trwał ponad miesiąc, ponieważ konieczne było ogłoszenie go w Biuletynie Zamówień Publicznych Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni. Kolejny miesiąc zajęło wybranie najkorzystniejszej oferty wraz z uzupełnieniem po stronie oferenta.

Ostatecznie 27 lipca wójt Marek Nicewicz podpisał umowę z Aleksandrą Kostuch, prezes zarządu firmy Pro-eco Sp. z o.o. z Gdyni, która będzie wykonawcą zadania.

W przyszłym tygodniu firma ma przedstawić gminie harmonogram prac. Dopiero po jego uzyskaniu znana będzie kolejność montażu oraz kwota poszczególnych instalacji. W najbliższym czasie przedstawiciele Pro-eco skontaktują się z zakwalifikowanymi mieszkańcami w celu umówienia się na wizję lokalną przed wykonaniem indywidualnych projektów instalacji.

Mieszkańcom zostanie sfinansowana połowa kosztów netto związanych m.in. z przygotowaniem projektu, dostarczeniem i montażem paneli. Zainteresowani pokryją drugą część oraz podatek VAT.

drukuj (Zakładamy 78 instalacji fotowoltaicznych)

  • data: 2021-07-29
  • Logotypy

« wstecz