Treść strony

Pieniądze podzielone przez mieszkańców

Ponad 730 tys. zł. Tyle w przyszłym roku wnosi fundusz sołecki w naszej gminie. To pieniądze, które rozdzielili sami mieszkańcy, przychodząc na zebrania wiejskie.

Od 30 sierpnia do 13 września w gminie Lubicz trwał cykl zebrań wiejskich, których najważniejszym punktem programu było uchwalenie przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Sołectwa miały do podziału od 25 413,78 zł dla najmniejszego Brzezinka aż do 53 502,70 zł dla największych miejscowości, m.in. Złotorii, Lubicza Dolnego czy Grębocina.

Skąd wzięto te kwoty?

Dla każdej miejscowości są one przydzielane na podstawie wzoru podanego w ustawie o funduszu sołeckim, w którym największe znaczenie ma liczba osób zamieszkujących sołectwo.

Cały fundusz sołecki na 2022 rok w gminie Lubicz wynosi 735 448,11 zł – to pieniądze specjalnie wydzielone dla sołectw z budżetu gminy Lubicz na ich najpilniejsze potrzeby.

- O tym jakie są te potrzeby, czyli co zdaniem mieszkańców powinno być wykonane, decydują sami mieszkańcy, oczywiście w oparciu o zapisy ustawy o funduszu sołeckim – wyjaśnia wójt Marek Nicewicz. – Często są to bardzo pożyteczne inicjatywy, jak na przykład w Młyńcu Pierwszym, gdzie od kilku lat fragmentami budowany jest chodnik przez wieś. Z funduszu sołeckiego kupujemy materiał, a gmina zapewnia wykonawstwo. Podobnie zdecydowało Rogowo, gromadząc co roku kolejną porcję materiału na oddany do użytku w sierpniu parking przed kościołem. Cieszy mnie to podejście inwestycyjne.

Takie od dawna prezentuje także Mierzynek, sukcesywnie remontujący swoją świetlicę. W tym roku na jej docieplenie to sołectwo postanowiło przeznaczyć swój fundusz sołecki w całości. – Dzięki temu, że modernizowaliśmy i wyposażaliśmy świetlicę, to teraz nasze prężnie działające koło gospodyń oraz straż wypracowują pieniądze na imprezy integracyjne dla mieszkańców, więc nie musimy brać na nie z funduszu i możemy przeznaczyć go na poprawę naszej infrastruktury – mówi sołtys Mariusz Filuś.

Z zaproszenia na zebranie wiejskie i prawa do głosowania nad podziałem środków sołeckich w każdej miejscowości skorzystało po kilkadziesiąt osób, np. w Grębocinie ok. 80.

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie w gminie funduszu sołeckiego nie jest obowiązkowe.

drukuj (Pieniądze podzielone przez mieszkańców)

  • data: 2021-09-14
  • Zebranie w Grabowcu
  • Zebranie w Młyńcu Pierwszym
  • Zebranie w Rogowie

« wstecz