Treść strony

Kanalizacja. Lubicz Górny, Lubicz Dolny i Krobia

Ta inwestycja kosztowała prawie 13 mln zł, z których ponad 7 mln zł gmina pozyskała z Unii Europejskiej. Gmina Lubicz zakończyła ważną inwestycję infrastrukturalną - budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie tzw. aglomeracji Lubicz.

Co zakładał projekt p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Lubicz"? W Krobi obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi oraz przewodu tłocznego z przepompownią ścieków w obrębie następujących ulic: Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Osiedlowej, Żytniej, Makowej, Poprzecznej, Długiej, Cytrynowej, Krótkiej, Jaśminowej, Oliwkowej, Leszczynowej i Malinowej.

W Lubiczu Górnym wybudowano wodociąg i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym oraz przepompownią ścieków na ulicach: Przy Skarpie, Niteckiego, Trzaskalskiego, Bażantowej, Nad Strugą oraz Gajowej.

W Lubiczu Dolnym projekt uwzględniał budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego z odgałęzieniami bocznymi oraz przepompowniami ścieków w obrębie ulic: Kolejowej, Ogrodowej, Magnoliowej, Leśnej, Klonowej, Toruńskiej, Jesionowej i Kasztanowej.

Dzięki inwestycji gminna sieć kanalizacyjna zyskała ponad 14 km, a wodociągowa przeszło pół kilometra.

- Poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenie gminy bezpośrednio wpłynie na komfort życia mieszkańców – mówi wójt Marek Nicewicz. – Nie można też zapominać o poprawie stanu środowiska naturalnego, co przekłada się nie tylko na jakość naszego życia, ale także życia przyszłych pokoleń.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

To nie koniec inwestowania w sieci wodno-kanalizacyjne na terenie naszej gminy. Obecnie lubicki Zakład Usług Komunalnych jest w trakcie budowy kanalizacji w Lubiczu Dolnym na ulicach: Cichej, Rekreacyjnej, Źródlanej, Szmaragdowej, Podgórnej, Miodowej, Ceramicznej, Spokojnej, Strumykowej i Dworcowej o czym pisaliśmy tutaj. Prace potrwają do końca bieżącego roku. Inwestycja ta współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dalsze prace związane z budową kanalizacji będą prowadzone, w miarę możliwości finansowych gminy, zgodnie z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o., przyjętym uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXX/408/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

drukuj (Kanalizacja. Lubicz Górny, Lubicz Dolny i Krobia)

  • data: 2021-09-24
  • Logotypy EFRR
  • Logotypy PROW
  • Wizytacja terenu zakończonej inwestycji w Lubiczu Dolnym

« wstecz