Treść strony

Dojrzałe życie można przeżywać śpiewająco

Na piątkowym IV Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Lubiczu Dolnym wystąpili seniorzy z Lubicza Dolnego, Lubicza Górnego i Grębocina. W ubiegłym roku przegląd nie odbył się ze względu na obostrzenia związane z pandemią.

Ta przerwa spowodowała, że nasi seniorzy byli bardzo spragnieni wspólnego towarzystwa i zabawy, dlatego licznie wzięli udział w wydarzeniu, prezentując swoją pasję.

W przeglądzie wystąpili:

  • Chór Arka z Lubicza Dolnego
  • Chór Stowarzyszenia Kulturalnego Pokolenia z Lubicza Dolnego
  • Kapela Dolina Drwęcy z Lubicza Górnego
  • Chór Klubu Seniora Lubiczanie z Lubicza Górnego
  • Chór Klubu Seniora Złota Jesień z Grębocina
  • Chór Klubu Seniora Dolina Drwęcy z Lubicza Górnego
  • Zespół Eden z Grębocina.

Publiczność chętnie podchwycała piosenki, wspierając występujących swoim głosem.

Mieszkańcy mogli przy okazji porozmawiać z wójtem Markiem Nicewiczem, który oklaskiwał występujących, a na koniec wręczył każdemu zespołowi symboliczne podziękowanie.

>>> Fotorelacja

drukuj (Dojrzałe życie można przeżywać śpiewająco)

  • IV Przegląd Piosenki Biesiadnej w Lubiczu Dolnym
  • IV Przegląd Piosenki Biesiadnej w Lubiczu Dolnym
  • IV Przegląd Piosenki Biesiadnej w Lubiczu Dolnym

« wstecz