Treść strony

Uwaga. Fotowoltaikę w gminie zakłada jedna firma

W związku z docierającymi do nas informacjami o powoływaniu się na współpracę z gminą przez różne firmy zajmujące się fotowoltaiką, przypominamy, że naszym jedynym wykonawcą tego typu instalacji jest wyłącznie Pro-eco Sp. z o.o. z Gdyni.

Lubicki urząd realizuje projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz".  Zadanie dofinansowane jest w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020. Właścicielom domów zakwalifikowanych do projektu instalacje wykona wyłoniona przez gminę w przetargu firma Pro-eco Sp. z o.o. z Gdyni.

Gmina Lubicz nie ma podpisanych umów z innymi firmami zajmującymi się fotowoltaiką, w związku z czym powoływanie się przez nie na współpracę z urzędem nie jest prawdą.

drukuj (Uwaga. Fotowoltaikę w gminie zakłada jedna firma)

  • data: 2021-10-20

« wstecz