Treść strony

Mural, który połączył teraźniejszość z przeszłością

Na sygnał trębaczy opadła kurtyna, odsłaniając ścianę, na której ukazała się scena upamiętniająca I pokój toruński, ale także współczesne postacie związane ze Złotorią.

23 października w Złotorii został odsłonięty historyczny mural autorstwa wybranego w nieformalnym konkursie Cezarego Mazurkiewicza. Ten uliczny obraz o powierzchni 120 m2 powstawał przez dwa tygodnie, a jego głównym przesłaniem jest upamiętnienie przekazania aktów I pokoju toruńskiego na łąkach Złotorii pod zamkiem w 1411 roku.

Inauguracja muralu miała charakter festynu historycznego, w którym wzięli udział nie tylko mieszkańcy Złotorii i innych sołectw, ale także inni znamienici goście. Jednak bohaterami tego popołudnia byli: artysta grafik Cezary Mazurkiewicz, autor murala oraz sołtys Złotorii Barbara Kisielewska, inicjatorka przedsięwzięcia.

Odsłonięcie poprzedzono wystąpieniami organizatorów, władz, nadzoru merytorycznego, pokazem filmu ilustrującego wydarzenie historyczne sprzed ponad 600 lat oraz podziękowaniami dla wielu współpracujących i pomagających w realizacji pomysłu.

Do odsłonięcia malowidła, o wiele większego niż słynny obraz Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, poszedł orszak prowadzony przez króla Władysława Jagiełłę, mistrza krzyżackiego von Plauena, trębaczy i szlachcianki w historycznych strojach.

W jego skład weszło kilkunastu przedstawicieli wszystkich ważnych dla społeczności Złotorii środowisk integrujących życie mieszkańców wsi. Byli to: Maria Błaszczyk - prezes OSP, ks. proboszcz kan. dr Marian Wróblewski, Zbigniew Szczepanowski - prezes Koła Myśliwskiego "Młodnik" i założyciel Klubu Piłkarskiego "Flisak", Lucyna Ciborska - przewodnicząca KGW "Przebojowe Złotorianki", Elżbieta Szczepaniec - lider Koła "Miłośników Historii Złotorii", Wiesława Geras - dyrektor Szkoły Podstawowej, Tomasz Wojnar - lider "Wieśniackiego Klubu Biegackiego", Grzegorz Adamski - trener Klubu Sportowego "Flisak", Marcin Cieślewicz - lider Klubu Tenisa Stołowego, Damian Tarczykowski - lider Klubu "Morsy Złotoria", Jakub Pietkiewicz - przedstawiciel Klubu Motorowego, art. graf. prof. Edward Saliński i wykonawca muralu Cezary Mazurkiewicz, a także sołtys Barbara Kisielewska, wójt Lubicza Marek Nicewicz i starosta Marek Olszewski.

Złotoriański mural w nowoczesnej formie przedstawia scenę przekazania dokumentów I pokoju toruńskiego, ale również sceny z życia mieszkańców Złotorii. Na kolorowej ścianie znaleźć można myśliwych z koła w Złotorii, flisaków, wędkarzy znad Drwęcy, kajakarzy, sportowców KS Flisak, rowerzystów, motocyklistów, strażaków, bibliotekarzy, panie z KGW i wielu innych.

Po odsłonięciu malowidła Król Jagiełło przyjął od Wielkiego Mistrza Krzyżackiego von Plauena worki ze srebrem i przekazał je, dzieląc sprawiedliwie, pani sołtys, wójtowi i staroście na dalsze działania przyczyniające się do rozwoju wsi, gminy, powiatu. Również przybyli otrzymali pamiątkowe jagiellońskie dukaty.

Po części historycznej był czas na zdjęcia, sąsiedzkie spotkania, jesienny stół pełen owoców, gorącą grochówkę i pyszne ciasta.

W najbliższych dniach na muralu znajdzie się kod QR, dzięki któremu po zeskanowaniu telefonem będzie można wejść na nową stronę internetową Sołectwa Złotoria: www.solectwo.zlotoria.eu.

Barbara Kisielewska, sołtys Złotorii: "Podziękowania za realizację muralu i pomoc organizacyjną kieruję do: Cezarego Mazurkiewicza za oddanie w ręce złotorian wspaniałego świadectwa historii naszej miejscowości, które dzięki mistrzowskiemu talentowi będzie wspierać naszą pamięć o przeszłości; prof. Edwarda Salińskiego, przewodniczącego komisji konkursowej i opiekuna merytorycznego muralu za nieocenioną pomoc w urzeczywistnianiu złotoriańskich marzeń o przywracaniu dawnego blasku naszej wyjątkowej miejscowości; wójta gminy Lubicz Marka Nicewicza za wsparcie realizacji muralu, który rozsławi Złotorię i gminę Lubicz; Anny i Janusza Koroniewskich za nieodpłatne udostępnienie powierzchni swoich budynków, na których powstał mural na chwałę Złotorii i ku radości gości; właścicieli Firmy Davos Wojciecha Górnego i Artura Sadowskiego za nieodpłatne użyczenie farb do pokolorowania nie tylko muralu, ale i całego złotoriańskiego świata; Jarosława Nadolskiego, kierownika Referatu Promocji w gminie Lubicz za zaangażowanie i pomoc w realizacji muralu, który łączy przeszłość Złotorii z przyszłością gminy i jej mieszkańców; Krzysztofa Kisielewskiego, twórcy i administratora złotoriańskiej witryny internetowej za otwarcie Złotorii okna na świat, a światu danie radości obcowania ze Złotorią; Wojciecha Kulwickiego, który użyczył nam swojego budynku do umieszczenia kamery monitorującej mural. Bardzo dziękuję strażakom OSP w Złotorii za bezcenną pomoc w przygotowaniu uroczystości - na Was panowie zawsze można liczyć. Słowa podziękowania kieruję także do niezawodnych “Przebojowych Złotorianek" z naszego KGW, podawane przez Was potrawy, z sercem i uśmiechem, smakują zawsze wyśmienicie”.

drukuj (Mural, który połączył teraźniejszość z przeszłością)

  • data: 2021-10-26
  • Odsłonięcie muralu w Złotorii
  • Odsłonięcie muralu w Złotorii
  • Odsłonięcie muralu w Złotorii
  • Odsłonięcie muralu w Złotorii
  • Odsłonięcie muralu w Złotorii
  • Odsłonięcie muralu w Złotorii

« wstecz