Treść strony

Informacja dla hodowców drobiu

Przedstawiamy informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu związaną z dużym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym w powiecie toruńskim.

W związku z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  1. przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem;
  2. przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  3. karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  4. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób. 

Hodowco!!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

aktualizacja WIW Bydgoszcz listopad  2021 r.

drukuj (Informacja dla hodowców drobiu)

  • data: 2021-11-15

« wstecz