Treść strony

Koronawirus. Ograniczenia, jak załatwić sprawę, telefony, e-maile [Aktualizacja 1]

Uwaga! Od 1 grudnia wójt Marek Nicewicz wprowadza ograniczenie wstępu do urzędu gminy. Sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo. Możliwość osobistej wizyty będzie tylko po wcześniejszym umówieniu się, w przypadkach wyjątkowych.

Ograniczenie spowodowane jest pogarszającą się sytuacją epidemiczną i zwiększoną liczbę chorych w całym kraju, a także powiększającą się absencją chorobową pracowników urzędu.

Do czasu poprawy sytuacji prosimy o załatwianie spraw pocztą tradycyjną, poprzez e-puap, e-mailowo lub telefonicznie.

Tutaj znajdziecie Państwo kontakty.

W razie konieczności dostarczenia papierowych wersji dokumentów, należy je wysłać pocztą lub zostawić w skrzynce w korytarzu w budynku głównym – wejście od tyłu urzędu.

W sprawach pilnych, wymagających bezpośredniej wizyty, koniecznie prosimy zdalnie umówić się z urzędnikiem na konkretny termin. 

Nieodpłatne porady prawne będą udzielane telefonicznie - szczegóły.

Z mieszczącym się w budynku B urzędu Działem Świadczeń Rodzinnych GOPS kontaktujemy się pod następującymi numerami tel.: 500 280 473 i 506 133 337 lub wysyłając e-mail na adres swiadczenia@gopslubicz.home.pl.

Wszelkie sprawy można zgłaszać telefonicznie, a wnioski (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny i inne) składać do skrzynki umieszczonej na budynku oraz za pośrednictwem profili zaufanego, bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub portalu ZUS. 

drukuj (Koronawirus. Ograniczenia, jak załatwić sprawę, telefony, e-maile [Aktualizacja 1])

  • data: 2021-11-30

« wstecz