Treść strony

„Lubiczanka” z kolejną nagrodą

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” otrzymała wyróżnienie specjalne marszałka województwa kujawsko-pomorskiego dla podmiotów ekonomii społecznej. List gratulacyjny, w imieniu „Lubiczanki”, odebrał prezes Mirosław Jackiewicz.

Tegoroczne laury zostały przyznane przez Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej za lata 2020-2021. Dotyczyły zaangażowania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej regionu oraz działań mających na celu ochronę zagrożonych miejsc pracy w tym sektorze w czasie pandemii COVID-19.

W imieniu „Lubiczanki” list gratulacyjny odebrał prezes Mirosław Jackiewicz.

Przypomnijmy, że Spółdzielnia „Lubiczanka” powstała w kooperacji dwóch gmin: Lubicz i Obrowo. Jest firmą działającą na rzecz społeczeństwa, starając się odpowiadać na potrzeby mieszkańców tych gmin. Od początku skupia się na działaniu w wielu obszarach, wykonując usługi porządkowe, gospodarcze i opiekuńcze. Zyski przeznacza na cele społeczne i zawodowe.

Więcej: www.lubiczanka.pl.

drukuj („Lubiczanka” z kolejną nagrodą)

  • data: 2021-12-02

« wstecz