Treść strony

Jak minął 2021 rok? Kogo zapamiętamy?

Wczoraj odbyła się gminna uroczystość podsumowująca mijający rok. To zawsze okazja do doceniania zaangażowania mieszkańców, wręczenia nagród i podziękowań.

W ubiegłym roku, ze względu na obostrzenia epidemiczne, grudniowej uroczystości nie było. Tym razem, choć w skróconej formie, bez występów artystycznych i w reżimie sanitarnym, spotkaliśmy się w szkole w Grębocinie.

Tradycyjnie wójt Marek Nicewicz podsumował minione 12 miesięcy. To właśnie rozprzestrzenianie się groźnego wirusa spowodowało ograniczenie lub odwołanie zajęć i imprez, ale czas ten wykorzystano na remonty i budowę nowych obiektów. Wyremontowano wiele świetlic, w tym m.in. kompleksowo świetlice w Grabowcu i Lubiczu Górnym. W Gronowie byłą szkołę zaadaptowano na Dzienny Dom Senior+ i bibliotekę. W Złotorii buduje się remizo-świetlica, a w Lubiczu Dolnym sala sportowa dla szkoły. To tylko kilka przykładów.

Sukcesywny rozwój gminy byłby niemożliwy bez zgodnej współpracy wójta z Radą Gminy Lubicz, która uchwalając budżet decyduje o przeznaczeniu pieniędzy na konkretne cele. Mówił o tym przewodniczący rady Zbigniew Barcikowski.

Komendant gminny OSP Jacek Guranowski przybliżył działania strażaków. W gminie Lubicz działa dziewięć jednostek OSP. To formacja, na którą zawsze możemy liczyć nie tylko w przypadku usuwania skutków niebezpiecznych zdarzeń czy chronienia przed nimi, ale także pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas różnych wydarzeń. Ten rok był także rokiem wyborczym dla strażaków. W niektórych jednostkach władze zmieniły się całkowicie, jak np. w Rogówku, a w innych druhowie zaufali dotychczasowym, np. w Brzezinku, gdzie prezesem od wielu, wielu lat jest Czesław Piątkowski.

Aktywność i rozwój gminy chwalił radny powiatowy Andrzej Siemianowski.

Nagrody wójta

Na podsumowaniu roku ogłoszono także tegoroczne nagrody wójta gminy Lubicz „za wkład i zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej”. Marek Nicewicz wręczył cztery statuetki. 

Nagrodę otrzymał ks. proboszcz Bogumił Leszcz z Lubicza Górnego, który m.in. stworzył przy kościele nowoczesną aulę, dostosowaną do współczesnych potrzeb ewangelizacyjnych, duszpasterskich i kulturalnych, wyposażoną w sprzęt audiowizualny. Jest też animatorem życia społecznego, sprawnym organizatorem moderującym współpracę szerokiego kręgu osób świeckich w dziedzinach  duszpasterskich i ewangelizacyjnych poprzez: wprowadzanie nowych form wychowania katolickiego, organizowanie na terenie parafii wydarzeń ewangelizacyjnych i kulturalnych czy zapewnienie możliwości działania i rozwoju zespołów muzycznych i wspólnot, itp.

Wiesława i Piotr Piasta, założyciele Stowarzyszenia One Passion One Love WP niezwykle aktywnie i z determinacją działają na rzecz osób z uzależnieniem. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują, pomagając, nie oczekując poklasku. Po cichu. Ich działania wpływają nie tylko na życie innych, ale także na pozytywny wizerunek gminy, jako samorządu wspierającego profilaktyczne działania i ludzi słabszych, będących w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku Stowarzyszenie zorganizowało dla mieszkańców szereg imprez sportowo-rekreacyjnych, a organizowany, po raz kolejny, turniej z udziałem reprezentacji Polski w piłce ulicznej odbił się szerokim echem w całym kraju.

Nagrodzony Dionizy Gregorczyk to wieloletni strażak OSP Rogówko, doskonały organizator życia społecznego sołectwa, zawsze pomocny, a do tego cichy bohater – bez obawy o własne życie podjął się ratowania kobiety znajdującej się w studni.

Czwartą statuetką zostali uhonorowani sołtys Barbara Kisielewska wraz z członkami Rady Sołeckiej Złotorii za niezwykłą kreatywność w zakresie animowania aktywności społecznej mieszkańców, skuteczność w dążeniu do realizacji wizji, planów, marzeń, które mają wpływ na rozwój miejscowości i wizerunek gminy. Złotoria ma na swoim koncie wiele ciekawych projektów: w tym tegoroczny mural historyczny nawiązujący do I pokoju toruńskiego oraz inne wydarzenia historyczne i rekreacyjne integrujące mieszkańców. Zgodna współpraca pani sołtys i rady sołeckiej z Urzędem Gminy Lubicz wpisuje się także w wizje promowania gminy otwartej na potrzeby mieszkańców i przyjaznej dla gości.

Sportowcy i oświata

Wczoraj oficjalnie wręczono również nagrody wójta i przewodniczącego rady dla uczniów, a także dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół. Pisaliśmy o tym więcej tutaj.

I jak co roku władze gminy uhonorowały sportowców, którzy zdobywali laury na wydarzeniach sportowych najwyższej rangi w kraju i na arenach międzynarodowych. Oto nazwiska nagrodzonych:

 1. Łukasz Owsian – kolarstwo
 2. Maciej Kwiatkowski – kolarstwo
 3. Olga Wankiewicz – kolarstwo
 4. Daniel Rochna – kolarstwo
 5. Adam Pieszak – tenis ziemny
 6. Wiktoria Sajnóg – skoki na trampolinie
 7. Barbara Pilarska – żeglarstwo
 8. Aleksander Jankowski – karate
 9. Natalia Fijałkowska – tenis ziemny
 10. Oliwia Obuszewska – taniec współczesny
 11. Blanka Żywica – lekkoatletyka
 12. Krystian Żywica – lekkoatletyka
 13. Oskar Streich – wioślarstwo
 14. Kacper Polański – wioślarstwo
 15. Wiktoria Dąbrowska – kickboxing
 16. Wiktoria Ryczkowska – taniec nowoczesny
 17. Jerzy Kowalski – wioślarstwo
 18. Piotr Kopyciński – tenis ziemny
 19. Józef Kopyciński – tenis ziemny
 20. Filip Król – pływanie w płetwach
 21. Oliwia Kuszel – tenis ziemny
 22. Wojciech Kopyciński – triathlon
 23. Julia Hakobyan – wioślarstwo
 24. Franciszek Jarkiewicz – taniec towarzyski
 25. Jakub Słowik – lekkoatletyka
 26. Julia Cylka – wioślarstwo
 27. Witold Czyża – judo
 28. Natalia Skierkowska – kolarstwo
 29. Aleksander Szmajda – kickboxing
 30. Łukasz Szmajda – kickboxing
 31. Szymon Guranowski – hokej
 32. Weronika Lipertowicz – wioślarstwo
 33. Emil Rau – karate tradycyjne
 34. Julia Dąbrowska – wioślarstwo
 35. Jakub Wenker – hokej
 36. Amelia Cylka – wioślarstwo
 37. Jan Szczepański – taniec sportowy
 38. Filip Rau – karate tradycyjne
 39. Kacper Rempalski – skoki na trampolinie

Na koniec goście uroczystości otrzymali wyjątkowy kalendarz ze zdjęciami architektury gminy Lubicz autorstwa Młodzieżowych Spotkań Fotograficznych pod kierunkiem Katarzyny Rubiszewskiej wydany przed Urząd Gminy Lubicz. Mieszkańcy zainteresowani kalendarzem będą go mogli dostać od 4 stycznia. W pierwszy poniedziałek 2022 roku podamy szczegóły.

Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim Państwu życzymy szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku.

drukuj (Jak minął 2021 rok? Kogo zapamiętamy?)

 • data: 2021-12-31
 • Gminna uroczystość podsumowująca 2021 rok
 • Gminna uroczystość podsumowująca 2021 rok
 • Gminna uroczystość podsumowująca 2021 rok
 • Gminna uroczystość podsumowująca 2021 rok
 • Gminna uroczystość podsumowująca 2021 rok
 • Gminna uroczystość podsumowująca 2021 rok
 • Gminna uroczystość podsumowująca 2021 rok
 • Gminna uroczystość podsumowująca 2021 rok
 • Gminna uroczystość podsumowująca 2021 rok

« wstecz