Treść strony

Zwrot podatku akcyzowego

Rolniku, jeśli chcesz odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, nie zapomnij o zbieraniu faktur VAT. Gdzie złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?

Do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Pieniądze będą wypłacane w okresie: od 1 do 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz od 1 do 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie; na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny.

Druki dostępne są tutaj.

drukuj (Zwrot podatku akcyzowego)

« wstecz