Treść strony

PSZOK zamknięty w poniedziałki

Od stycznia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest otwarty od wtorku do soboty. Przypominamy, że mieszkańcy gminy odpady komunalne z gospodarstw domowych mogą tu zostawić bezpłatnie.

Oto jak PSZOK będzie czynny w tym roku:

marzec  – październik:

wtorek –  piątek 

10.00 – 18.00

sobota 9.00 – 14.00

listopad  – luty:

wtorek –  piątek 

8.00 – 16.00

sobota 9.00 – 14.00

Tel. 797 999 886
(czynny w godzinach funkcjonowania PSZOK)

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone wyłącznie przez mieszkańców gminy Lubicz. Są to:
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny, który musi być przekazywany kompletny (w całości),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym styropian i papa, za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit), do 1 mna gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie, natomiast każdy kolejny m3 jest płatny w wysokości 200,00 zł,
 • zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bioodpady,
 • tekstylia i odzież,
 • baterie i akumulatory,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
 1. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz:
 • azbestu,
 • części samochodowych,
 • odpadów niebezpiecznych, które nie posiadają udokumentowanego źródła pochodzenia,
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach,
 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej),
 • odpadów poprodukcyjnych,
 • sprzętu budowlanego.
 1. Śmieci dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami,

drukuj (PSZOK zamknięty w poniedziałki)

 • data: 2022-01-05

« wstecz