Treść strony

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia w GOPS można uzyskać dodatek osłonowy. Oto zasady:

Wysokość świadczenia i kryteria przyznawania:

- dodatek przysługuje osobom prowadzącym gospodarstwo jednoosobowe oraz osobom prowadzącym gospodarstwo wieloosobowe

- kryterium dochodowe kwalifikujące do przyznania świadczenia wynosi: w gospodarstwie jednoosobowym 2100zł, w gospodarstwie wieloosobowym 1500zł na osobę.

- wysokości dopłat wynoszą w zależności od deklarowanego źródła ciepła: 400 zł / 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 600 zł / 750 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 850 zł / 1062,50 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego, 1150 zł /1437,50 zł dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Miejsce złożenia i forma wniosku:

- forma tradycyjna papierowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych ul. Toruńska 24, wniosek dostępny na miejscu bądź do pobrania ze strony internetowej GOPS (godziny urzędowania: pon, śr, czw od 7 do 15, wt od 7 do 17, pt od 7-14). W związku z obostrzeniami preferuje się wrzucanie wypisanych wniosków do skrzynki podawczej GOPS umieszczonej na budynku B (Urząd Stanu Cywilnego) lub przesłanie ich za elektronicznie przez platformę e-PUAP.

Uwaga! Aktualizacja z 19.01.22: Od 20 stycznia wnioski przyjmujemy w budynku głównym Urzędu Gminy Lubicz. Więcej tutaj.

Termin złożenia wniosku:

- wniosek należy złożyć do 31 października 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

- świadczenia przyznane na wnioski złożone do 31 stycznia 2022r. wypłacane będą w dwóch równych ratach (do 31 marca i do 2 grudnia)

- świadczenia przyznane na wnioski złożone od 1 lutego 2022r. wypłacane będą w jednej transzy i realizowane do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami: 500280473, 500280657.

drukuj (Dodatek osłonowy)

  • data: 2022-01-10

« wstecz