Treść strony

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg

Wójt Marek Nicewicz przeorganizował strukturę urzędu. Referat Gospodarki Odpadami przekształcił w Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg. Do zespołu byłego referatu odpadów dołączyli pracownicy zajmujący się komunalką i drogami, którzy dotąd pracowali m.in. w referacie inwestycji.

Wszystkie najważniejsze telefony i e-maile do nowego, a także innych referatów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod hasłem Kontakt.

Przypominamy także, że główny budynek Urzędu Gminy Lubicz funkcjonuje tak, jak przed ogłoszeniem pandemii.

Przed dłuższy czas przyjmowaliśmy mieszkańców w specjalnie do tego zaadaptowanej sali od tyłu budynku. Miesiąc temu wróciliśmy do dawnych rozwiązań. Do urzędu wchodzimy już głównym wejściem od strony ul. Toruńskiej. Biuro Podawcze znajduje się na parterze, w pokoju nr 9, tel. 56 621 21 40.

drukuj (Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg)

  • data: 2022-04-08

« wstecz