Treść strony

"Pomoc klęskowa" dla poszkodowanych w 2021 roku

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się o pomoc.

1 czerwca 2022 r. zostało opublikowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U z 2022 r. poz. 1172). Wprowadza ono nową formę pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w ub. r. takich zjawisk jak: grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina lub susza.

Rozporządzenie weszło w życie 16 czerwca.

Wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.:

-  bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego,

- za pośrednictwem platformy ePUAP

- lub Poczty Polskiej.

Wnioski i więcej szczegółów na stronie internetowej ARiMR.

drukuj ("Pomoc klęskowa" dla poszkodowanych w 2021 roku)

  • data: 2022-06-20

« wstecz