Treść strony

Zjazd sołtysów. Wyróżnienie dla sołtysa Kopanina

Ludwik Wikiera z Kopanina zdobył wyróżnienie w konkursie "Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego". Wczoraj pan Ludwik odebrał nagrodę podczas powiatowego zjazdu sołtysów, który odbył się w Krobi. Jednym z prelegentów zjazdu był wójt Lubicza. O czym mówił?

Kopanino - niewielkie sołectwo, zadbane, zielone i spokojne. Jego sołtysem od 36 lat jest Ludwik Wikiera. Z jego inicjatywy w Kopaninie powstały nowe drogi, wodociąg, świetlica, pętla autobusowa. Pan Ludwik to prawdziwy gospodarz swojej miejscowości. – Nie ma znaczenia czy to dzień, czy noc – przyznaje Elżbieta Wikiera, żona sołtysa, wspierająca go w pracy społecznej. Pan Ludwik pilnuje porządku, dba o zieleń, kosi, sprząta. Potrafi też zjednać sobie ludzi, co podkreślili mieszkańcy, wysyłając jego kandydaturę do konkursu. Gdy jest tylko coś do zrobienia, organizuje ekipę, która wraz z nim bierze się do pracy. Wspólnie ustawiają ogrodzenia, kładą kostkę, montują elementy małej architektury itp. Kapituła konkursowa doceniła te wszystkie działania.

Ludwikowi Wikierze nagrodę wręczyły władze powiatu. Panu sołtysowi gratulowali również inni obecni na zjeździe sołtysi z naszej gminy, w tym laureatka z 2019 r. Barbara Kisielewska ze Złotorii oraz wójt Marek Nicewicz.

Wójt Lubicza był także jednym z prelegentów zjazdu. Mówił o wykorzystywaniu, funkcjonującego od lat, funduszu soleckiego w naszej gminie. To pieniądze specjalnie wydzielone dla sołectw z budżetu gminy. Warto zaznaczyć, że nie każda gmina posiada taki fundusz dla mieszkańców, ponieważ zarządzanie nim wiąże się z dodatkową pracą urzędników. Ważne jest, że o przeznaczeniu funduszu decydują sami mieszkańcy, a z roku na rok te środki wykorzystywane są coraz lepiej, poprawiając wizerunek miejscowości i komfort życia.

Marek Nicewicz mówił też o współdziałaniu sołectwa Złotoria z gminą, czego efektem jest ciekawie zagospodarowany park czy o decyzjach zebrań wiejskich w Rogowie, które zbudowało duży, wygodny parking dla mieszkańców.

Wójt Lubicza podał również przykład, goszczącej na zjeździe sołtysów, Krobi: - To jest miejscowość, która od samego początku ułożyła sobie pomysł na funkcjonowanie funduszu i terenu powoli stającego się centrum miejscowości. Najpierw powstało boisko piłkarskie. W następnym roku dokupiono do niego piłkochwyty i ławki, a w następnym powstał plac zabaw. W kolejnym dokupiono siłownię zewnętrzną aż wreszcie powstały pełnowymiarowe dwa boiska do siatkówki plażowej.

Tegoroczny fundusz sołecki w gminie Lubicz wyniósł ponad 735 tys. zł.

drukuj (Zjazd sołtysów. Wyróżnienie dla sołtysa Kopanina)

  • data: 2022-07-06
  • Sołtysi z gminy Lubicz
  • Sołtysi z gminy Lubicz
  • Sołtys Ludwik Wikiera w towarzystwie władz powiatu
  • Barbara Kisielewska gratuluje Ludwikowi Wikierze
  • Wójt Marek Nicewicz podczas prezentacji
  • Prezentacja wójta dotyczyła funduszy sołeckich w gminie Lubicz

« wstecz