Treść strony

Sołectwo Brzezinko

15 lutego 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Jacek Witkowski
tel. 606 551 506

Rada Sołecka:

Zofia Skrzyniecka 
Marcin Nowakowski
Szymon Milewicz

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

Brzezinko 16a

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie