Treść strony

Sołectwo Brzezinko

4 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Jacek Witkowski
tel. 606 551 506

Rada Sołecka:

Zofia Skrzyniecka 
Marcin Nowakowski
Szymon Milewicz

Statut Sołectwa