Treść strony

Sołectwo Brzeźno

6 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Piotr Dąbrowski
tel. 511 567 083

Rada Sołecka: 

Ewa Goj
Teresa Wąsik
Jacek Węglarz

Statut Sołectwa