Treść strony

Sołectwo Grabowiec

20 lutego 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Danuta Wojciechowska
tel. 797 999 872 lub 694 573 582

Rada Sołecka:

Marcin Wojciechowski
Stanisław Maćkiewicz
Wiktor Kawczyński

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

Grabowiec 12

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie